Начало - Актуално - за НПО - Кампания за безплатни скринингови изследвания за ХИВ/СПИН започва от утре в РЗИ Пловдив

Актуално :: за НПО

Кампания за безплатни скринингови изследвания за ХИВ/СПИН започва от утре в РЗИ Пловдив

От 10-и до 27-ми януари 2017 г. в Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на РЗИ Пловдив (ул. „Перущица“ №1, южно крило, ет. 1) ще се провеждат безплатни скринингови изследвания за ХИВ/СПИН. Всички желаещи ще могат да се изследват в часовия интервал от 09:00 до 16:30 ч., като приемът ще е без предварително записване.

Скринингът се извършва с капка кръв от пръста, а резултатите от него се получават на място от представители на РЗИ Пловдив, в рамките на 5 до 10 минути след вземането на кръв. Тези, на които изследването е отчело положителен резултат, ще бъдат насочвани към специалист за уточняване на състоянието им. За провеждането на изследването не съществуват ограничения за консумацията на храна и напитки.

Безплатните изследвания са съвместна инициатива на РЗИ Пловдив и Национална пациентска организация (НПО) и са част от скринингова иинформационна кампания, стартирана по повод Световния ден за борба със СПИН (1 декември) и Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатит (18-25 ноември).

Повече информация за кампанията и за всичкивъпроси, свързани с ХИВ/СПИН и дейността на НПО, може да получите на горещатателефонна линия - 0700 10515 (всеки делничен ден между 11:00 и 17:30 ч.)и на сайта www . npo . bg .

Допълнителна информация:

· Всветовен мащаб 36.7 милиона души живеят с ХИВ

· Къмдекември 2015 г. 17 млн. ХИВ-позитивни имат достъп до антиретровирусно лечение.За сравнение през 2010 г. едва 7.5 млн. души са имали достъп до терапия.

· Към 2015година – смъртните случаи, причинени от ХИВ са с 45% по-малко в сравнение с2005 г.

· Единот трима ХИВ-позитивни не знае за своето състояние [1]

· Над 50%от всички ХИВ-позитивни лица са разбрали късно за своя статус [2]

· Напредъкътв лечението на ХИВ/СПИН през последните 30 години превърна диагнозата отсмъртна присъда в контролирано хронично състояние

· Къснатадиагностика може да доведе до: [3]

Повишаванена смъртността

Повишаванена заболеваемостта

Повишаванена разходите за здравната система

В България, по данни на Министерство на здравеопазването хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България, са 2 383 души, като над 90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в страната са се инфектирани по сексуален път. В последните години се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. [4][1] ECDC/WHO, HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2015

[2] European late presenter working group: Late presentation of HIVinfection: A consensus definition, HIV Medicine 2010 ;

Mocroft A et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation forHIV-Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of ObservationalHIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoS Med, 2013

[3] European late presenter working group: Late presentation of HIVinfection: A consensus definition, HIV Medicine 2010 ;

Mocroft A et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation forHIV-Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of ObservationalHIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoS Med, 2013