Изпрати сигнал!

Всички полета са задължителни!

Национална пациентска организация

Сдружение „Национална пациентска организация“

гр. София 1527, ул. Чатладжа 76

Телефон: 0700 10 515

(на цената на един градски разговор)
Работно време на линията: 11:00 – 15:00 ч.

Подай писмен сигнал!

office@npo.bg

Форма за контакти

Изпрати

Данни за фактура

Сдружение „Национална пациентска организация“

БУЛСТАТ: 175840628

МОЛ: Иван Вецев

АДРЕС: гр. София, ул. Чаталджа 76

ТЕЛЕФОН: 0700 10 515.
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.