Д-р Станимир Хасърджиев

Д-р Станимир Хасърджиев

Председател

Д-р Станимир Хасърджиев е сред основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО). Роден на 17 октомври 1978 година в гр. Сливен, завършва Медицинския университет в София.

От 2014 г. е основател и генерален секретар на Европейския пакт за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership) – най-голямото здравно обединение на пациенти, лекари, медицински работници, индустрия, евродепутати, което работи за качествено и достъпно здравеопазване.

От 2013 г. до 2019 г. д-р Хасърджиев е член Управителния съвет на Европейския пациентски форум (EPF) – пан-европейска организация, която работи за овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики.

През 2005 година учредява Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и до момента го управлява. За три години в периода 2011 – 2016 г. представлява пациентите в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. В периода април 2011 – декември 2013 г. е изпълнителен директор на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA), а до март 2015 г. е в Управителния й съвет. Секретар е на Партньорството за здраве – консултативен орган към Министерския съвет, в който участват представители на държавните институции, съсловните организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, индустрията и пациентските организации.

Бил е редактор на здравното радио-предаване „Инвестиция за здраве” по Дарик радио и водещ на телевизионното реалити шоу по бТВ – „Реално”. Планирал и реализирал различни кампании, свързани с превенцията на социално значимите заболявания.

Андрей Дамянов

Андрей Дамянов

Зам.-председател на УС

Адв. Андрей Дамянов е роден на 1 април 1966 г. и има 20-годишна юридическа практика. В структурата на НПО е от самото създаване на организацията през 2010 г. Той изготвя юридическите становища на НПО по законопроекти и други нормативни актове в сферата на здравеопазването. Повече от 15 години адв. Дамянов е ангажиран с пациентското движение у нас – работи в помощ на различни пациентски организации – МС Общество – България, НСБХ „Хепасист“ и др.

Виктор Паскалев

Виктор Паскалев

Зам.-председател на УС, ресор "Финанси"

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

Веселка Ядкова

Веселка Ядкова

Член на УС, ресор „Членство и регионални структури”

Веселка Ядкова е родена на 08.08.1965 в гр. Пазарджик. Има висше икономическо образование, педагогическа правоспособност по чужди езици – английски и немски, български език за чужденци, сертифициран обучител и консултант по разработване и управление на проекти. Омъжена, с едно дете.

Изключително се гордее с постигнатото от нея по време на седемгодишната й работа с доброволци от Корпус на мира на САЩ като преподавател по български език на чужденци със специфични образователни потребности – сензорни увреждания, езиково-говорни нарушения, хронични заболявания, които водят до СОП.

От 2010 г. работи като сътрудник здравни и социални дейности към Сдружение „2002 Надежди“ – гр. Пазарджик – сдружение на хора с трайни физически увреждания. От 2014 г. е управител на „Дом за болни и самотни възрастни хора – НАДЕЖДА”, предимно дементно болни, тъй като Сдружението е лицензиран доставчик на тази социална усулуга.

През 2015 г. става учредител на фондация „Надежда за днес и утре“ в осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност разработване на проекти за социални услуги, изразяващи се в: създаване на обществени трапезарии, обучения на домашни помощници и социални асистенти, център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение – социалнослаби, инвалиди, деца сираци, възрастни самотно живеещи хора.

Изключителен привърженик е за по-интензивното развитие на доброволчеството и благотворителността на национално ниво и за приемането но Закон за доброволчеството.

Елисавета Котова

Елисавета Котова

Член на УС

Елисавета Котова e родена на 31 юли 1965 година в гр.Пловдив, завършила е Европейски колеж Пловдив. Майка на едно дете. През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни- профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година бе регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е Председател. Член е на Профилната Комисия за Лечение в Чужбина.

Наталия Маева

Наталия Маева

Член на УС, говорител на НПО

Наталия Маева е родена на 25.11.1970г. в София. През 1996 г. завършва радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“. Специализира в областта на международните отношения в периода 2002 -2005 година. Работи като журналист в различни медии, а по-късно и като медиен консултант. През 2008г. завършва London School of PR.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с рядкото заболяване пулмоналната хипертония. През 2012 г. с група съмишленици създават Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем. От 2016 година е член на Борда на директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE).

Петя Александрова

Петя Александрова

Член на УС

Email: petia.ba13@abv.bg


Петя Александрова е родена на 13 август 1971 година в София. Майка е на две деца. Дълги годни е работила в сферата на застраховането. През 2010 г. с още няколко майки създават сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, на което тя става заместник-председател. Работи активно за защита правата на децата с онкохематологични заболявания и за подобряване качеството на живот както на тях, така и на техните семейства. Активно ангажирана е с различни местни и международни проекти за повишаване качеството на работа и обмяна на добри европейски практики. Ежегодно организира различни мероприятия – лагери, спортни събития и др., у нас и в чужбина, за деца, преминали през ракови заболявания.


Настоящият  Управителен  съвет  е  избран  от  Общото  събрание  на  НПО,  проведено  на  22  април  2018 г.
Translate »