Румяна Величкова

Румяна Величкова

Заместник-директор

Румяна Величкова завършва Факултета по журналистика и масова комуникация към  СУ „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. със степен „бакалавър“, специалност „Книгоиздаване“, а година по-късно придобива и степен „магистър“ по публична комуникация. Успоредно с това си образование, записва и завършва и втора висша специалност – „Културология“, към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

След като работи близо три години в книгоиздателския сектор като технически редактор и коректор, професионално в сферата на PR и рекламата навлиза през 2008 г. с работата си в една от най-известните агенции за PR и реклама в страната.

В Национална пациентска организация работи от самото й основаване в началото на 2010 г. като PR експерт и мениджър проекти. С нарастването и развитието на мрежата на НПО, както и на Секретариата на сдружението, организационните функции на Румяна Величкова постепенно прерастват в ръководни и от 2014 г. тя заема позицията заместник-директор.

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
Александър Миланов

Александър Миланов

Програмен мениджър

Александър Миланов се присъединява към Националната пациентска организация през м. март 2018 г. В НПО той отговаря за развитието на политики, програми и проекти, насочени към застъпничеството за правата на пациентите, както и за предоставянето на подкрепа, която насърчава укрепването на пациентските неправителствени организации, членове на мрежата. 

Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ. Пет години е бил експерт по връзките с обществеността в Българската стопанска камара.

От 2010 г. подкрепя доброволно Националната асоциация за приемна грижа. Има интереси в областта на човешките ресурси и управлението на таланта, социалния пиар и маркетинга.

Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.

Членува в Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските журналисти (СБЖ). 

Д-р Иван Вецев

Д-р Иван Вецев

Експерт “Достъп до лечение”

Д-р Иван Вецев е роден на 14 септември 1985 г. в гр. София.

Завършва средно образование в ПМГ “Добри Чинтулов” град Сливен, след което през 2004 г. започва да следва медицина в Медицински университет – София. Още като студент започва активно да изгражда своя професинален опит в сферата на здравеопазването.

До дипломирането си като лекар в края на 2010 г. д-р Вецев е участвал в разписването и реализацията на редица здравни кампании и проекти, насочени към социалнозначими заболявания и проблеми в здравеопазването, като освен че е заемал различни позиции в неправителствени организации, е работил и за фармацевтични компании.

Към настоящия момент съвместява активна практика като лекар и изпълнява длъжността експерт „Достъп до лечение“ (Access officer) в Национална пациентска организация.

Мария Чанева

Мария Чанева

Старши мениджър "Проекти"

Мария Чанева завършва Софийския университет през 2005 г. със степен „бакалавър“ по специалността „Социология“, паралелно с работата си като сътрудник в Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики. Продължава обучението си в същия университет и през 2007 г. се дипломира като магистър по „Връзки с обществеността“.

В сферата на медицинския PR и реклама навлиза през 2009 г. с работата си в специализирана агенция.

Става част от екипа на Национална пациентска организация от август 2011 г. като експерт по връзки с обществеността. Към момента тя e старши мениджър „Програми и проекти”.

В рамките на дейността си в сдружението отговаря за реализирането на редица програми и проекти, сред които програмата „Университет за пациенти”, Националния конгрес на пациентските организации, кампанията за сърдечносъдовите заболявания, официални събития и срещи с институции и други.

Петя Георгиева

Петя Георгиева

Експерт "Връзки с обществеността"

Очаквайте информация!

Александър Христов

Александър Христов

Експерт "Международни програми и проекти"

Александър Христов е част от международния отдел на НПО от Май 2017. Той отговаря за комуникацията, инициативите, проектите и участията свързани с чуждестранните партньори на организацията. Преди това завършва Югозападен университет, специалност „Социология“ с отличие, занимавайки се с редица извънкласни дейности. От там идва и личния му интерес към социалната теория и философията.

В свободното си време обича също така да пътува, спортува и танцува.

Валентина Йорданова

Валентина Йорданова

Експерт "Здравна комуникация"

Валентина Йорданова е медицински специалист. Завършва Полувисш медицински институт „Ив. П. Павлов“ гр. Русе през 1994 г. През 2007 г. придобива специалност „Социални дейности“ – степен бакалавър, а през 2009 г. специалност „Публична администрация“ – степен магистър на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2017 г. се обучава в системно консултиране на семейства, двойки и индивиди към Института по фамилна терапия – България гр. София. Работила е в сферата на здравеопазването и социалните услуги.

От 2015 г. се присъединява към екипа на НПО и едновременно с това, работи в подкрепа на хора преживели насилие към фондация „Асоциация Анимус“. Основната ѝ дейност в организацията е свързана с консултиране на граждани и пациенти по казуси свързани със здравноосигурителните им права, качество на оказана медицинска помощ, дискриминативно или неетично отношение и други проблеми свързани с медицинското обслужване. Запознава пациентите с нормативната уредба на здравната система, осъществява медиаторска роля между пациентите и здравните институции и подпомага подобряването на диалога между заинтересованите страни.

Мариана Мичева

Мариана Мичева

Счетоводител

Очаквайте информация!

Лиляна Чавдарова-Яначкова

Лиляна Чавдарова-Яначкова

Координатор на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване

От началото на 2016 г., Лиляна Чавдарова-Яначкова е програмен и проектен координатор на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване.

В рамките на тази длъжност, тя координира активностите на политическо и административно ниво във връзка с проекти, събития, работни срещи, конференции, официални документи, становища и др. В допълнение, тя е ключов представител на организацията на срещи, свързани с дейностите на организацията. Лиляна координира комуникационните и подпомага финансовите дейности на организацията. Тя е основно звено за връзка и координация на дейностите, свързани с работата на неформалната група за достъп до качествено здравеопазване в Европейския парламент.

Във връзка с предходно заеманата позиция като мениджър по политически въпроси на Европейската асоциация на пациенти с чернодробни заболявания за период от 3 години, Лиляна е работила в сферата на превенция, лечение и повишаване на обществената ангажираност на обществото по въпросите на чернодробните заболявания.

Лиляна има квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Международни отношения“ (Hult International Business School, Великобритания) и квалификационна степен по социални и политически науки (Бирмингамски университет, Великобритания).

Тя има допълнителни професионални квалификации в сферата на клинични проучвания и ОЗТ, чернодробни заболявания, хепатити и Microsoft Excel.