Асоциация „Детско сърце – град Добрич”

Лице за контакт: Веселина Николаева Стоянова
Адрес: град Добрич, п.к. 182, ул. „Осми март”№22
Телефон: 0899 11 55 92
Email: vstoyanova@cci.dobrich.net


Сдружение „Детско сърце – град Добрич” извършва медицинска консултативна дейност за сърдечно болните деца; подпомага и съдейства при решаването на медицинските проблеми на децата със сърдечни заболявания, навършили пълнолетие; съдейства и осигурява оптимално лечение и рехабилитация на сърдечно болните деца; съдейства при постъпване в болнични заведения; оказва социално-правна дейност, социална закрила и подпомагане на социално слаби семейства.

При организиране на ежегодни медицински прегледи за сърдечно болни деца, МБАЛ-Добрич или ДКЦ 2 предоставя оборудван медицински кабинет с ехограф, ЕКГ апарат и компютър. Прегледите се извършват от 2 педиатри кардиолози от ДКК при НКБ – София и 2 педиатри кардиолози от Добрич.

В сдружението работят доброволци – 2 педиатри кардиолози от гр. Добрич, 1 социален работник и 1 психолог. Възнаграждения на социалния работник и на психолога се изплащат само в случаите, когато имаме спечелен проект и такива разходи са предвидени – в тези случаи психо-социалните консултации са ежеседмични.

Проекти

Проект „Да помогнем на сърдечно-болните деца от Добрич”, финансиран от Община град Добрич – ежегодно от 2004 г.;

Проект „Реинтеграция на деца със сърдечни и други хронични заболявания като пълноценни участници в обществения живот чрез предоставяне на комплексни социални услуги”, финансиран от ФМ на ЕИП (2009-2010) – водещ партньор „Детско сърце” – София.

Към настоящия момент „Детско сърце – гр. Добрич” членува в ECHDO – European Congenital Heart Decease Organization (Европейска организация по вродени сърдечно съдови заболявания) и CORIENCE.

Партньори на организацията: Асоциация „Детско сърце” – София; Община град Добрич; Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич; МБАЛ – Добрич; ДКЦ 2 – Добрич.