Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур

Лице за контакт: Людмила Стоянова, председател
Адрес: София, ул. Гладстон № 11, партер;
www.uroproblems.bg
Телефон: +359 (0) 887 36 10 54
Email: uro.bg@abv.bg


„Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур” е създадена на 18.02.2009 година с цел да пропагандира сред населението социалната значимост на заболяванията на пикочния мехур и медицинския аспект – за съвременното лечение за всяко едно от тях. През 2009 година на случаен принцип беше проведена анкета сред около 400 жени в различна възраст и от различни краища на България и се установи, че при около 65% от тях съществува някакъв проблем с уринирането.