Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

Лице за контакти: Евгения Александрова, председател на УС на АПОЗ
Адрес: ул. Стефан Караджа № 11а, ет. 2, ап. 5
Телефон: 0800 11 202
Email: apoz@abv.bg, office@apoz.eu
Официален сайт: http://oncobg.info/


АПОЗ е регистрирана през април 2004 г. от 16 юридически и физически лица, които представляват пациенти, страдащи от различни онкологични заболявания.Целите на организацията са:

 • Да подкрепя и помага на пациенти и техните семейства и приятели
 • Да осигурява информация в помощ на пациентите
 • Да сътрудничи с институциите за подобряване на профилактиката
 • Да съдейства за по-добро обслужване на пациентите и по-високо качество на живот
Основните направления, в които АПОЗ проявява активност са:
 • ежедневна работа с пациентите
 • активна работа с институциите
 • системно издаване на списания и брошури
 • годишен национален пациентски форум
 • партньорство с други неправителствени оргинизации
 • прилагане на полезни практики като визити в болниците, съботни срещи, факултет по самообразование, школа по танци, курсове по арт терапия и др.
Благодарение на дейността на АПОЗ
 • за рака се говори все по-често и по-открито
 • пациентите стават все по-ориентирани в ситуацията, в която ги поставя заболяването и знаят повече за рака
 • обществото става все по-толерантно към болните от рак и все по-чувствително към проблема
 • институциите поставиха пациента в позицията на партньор при търсенето на най-добрия път за решаване на проблемите
Сътрудничество:

АПОЗ е член на:

 • Еврппейската коалиция за борба с рак на гърдата (EUROPA DONNA)
 • Световна организация за глобален контрол над рака (UICC)
 • Европейската коалиция за борба с рака на простатата (Europa UOMO)
Председателят на АПОЗ г-жа Евгения Александрова е член на Борда на директорите на Европейската коалиция на пациентите с рак (ECPC).