Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията (АСПП)

Лице за контакт: Теменужка Динчова Коларова – председател; Адриана Петрова Николова
Адрес: София, п.к. 1404, област София, община София, район Триадица, жк Стрелбище, бл.2Б, вх.Б, ет.11, ап.109
Телефон: 0899616249
Email: adriana.p.nikolova@abv.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук група: тук


Сдружение “Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията” АСПП (“Bulgarian family carer association of people with mental illness” BGFAMI) e учредено през 2015 от роднини и близки, пряко ангажирани с грижи на хора с психични проблеми. Защитава правата както на страдащите от психична болест, така и на тези, които се грижат за тях, като подпомага възстановяването и социалната им интеграция.

Към момента около 10% от населението у нас, в световен мащаб страда от някаква форма на психично или поведенческо разстройство; един от всеки четири човека в даден момент от живота си развива психична болест; нервнопсихиатричните разстройства изпреварват по смъртност сърдечносъдовите заболявания, инсултите и рака; същите са причина и за 12-15% от случаите на загуба на работоспособност в световен мащаб – за сравнение: два пъти повече от неработоспособността, причинена от раковите заболявания, и определено повече от свързаната със сърдечносъдовите заболявания.

Организацията има 20 легализирани членове и хиляди други, които поради спецификата на заболяването ни подкрепят засега неофициално.