Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

Лице за контакт: Мартин Кожинков – председател
Адрес: София 1111, кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник №28-30, ет. 6, ап. 23
Телефон: 0898 449180
Email: info@babkuk.org

Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено-полезна дейност. Учредено е в началото на 2012 година от седем души диагностицирани с болест на Крон, водени от желанието им да се борят с хроничните възпалителни чревни заболявания и да подобрят качеството на живот на хората страдащи от подобни заболявания в България, които наброяват над 3000 души.

Сред целите на сдружението са защитата правата на хората, живеещи подобни заболявания, повишаване информираността и образоваността на хората с БК и УК за техните заболявания и запознаването на обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането, лечението и рехабилитацията, с физиологическите и психологически последствия от него. Към края на 2016, членовете на Сдружението са над 100.

Сдружението е член на “European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” (EFCCA).

www.babkuk.org