Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Лице за контакт: Златина Стоянова, Владимир Тодоров – председател на УС на БАЗК
Адрес: София 1606, ул. Дамян Груев 15, ап. 1
Телефон: +359 (0) 2 952 66 66
Email: bazk@abv.bg


Българска асоциация на пострадали при катастрофи приема със загриженост големия брой на загинали и ранени при пътнотранспортни произшествия на територията на страната. БАЗП осъзнава нуждата от превенция  на пътния травматизъм и разбира необходимостта от предприемане на мерки за защита на всички участници в движението, както и за  подпомагане на  пострадалите при пътни инциденти.

Като първия български член на Европейска харта за безопасно движение към Европейската комисия, БАЗП е запозната с практиките, прилагани в Европа, с които се намаляват пътнотранспортните произшествия.

Българска асоциация на пострадали при катастрофи работи активно за превенция на пътния травматизъм, реализира постоянно и последователно различни проекти, инициативи и кампании.

БАЗП предоставя безплатни консултации на пострадали при пътнотранспортни произшествия (пътници, пешеходци, водачи на МПС) относно реда за упражняване на законните права;

При необходимост осигурява компетентна защита за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение или в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение.

БАЗП е първата българска организация, член на Европейската харта за безопасно движение.