Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония

Лице за контакти: Наталия Маева – председател на УС
Адрес: София 1142, ул. Женева № 1, ет. 1, ап. 1
Телефон: тел.02/958 60 06; 0877773 887
Email: bgspph@gmail.com; www.bspph.net


Сдружение “Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“ е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза.

Организацията е учредена от съмишленици през 2012 г. Мисията на Сдружението е подобряване качеството на живот на страдащите от пулмонална хипертония, да защитава техните права, както и да подпомага тяхното социално и професионално реинтегриране. Важна задача е разширяването на информираността на обществото относно това заболяване, както и проблемите, съпътстващи ежедневието на пациентите и техните семейства. Една от основните цели е осъществяването на контакти и постоянен диалог между сдружението и ръководните органи и инстанции в Република България, имащи отношение към пулмоналната хипертония (Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална здравноосигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудовоекспертна лекарска комисия и др.) Необходимостта от осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от пулмонална хипертония в Р България и чужбина, както и създаването на групи за психологическа подкрепа на пациентите, са сред най-важните задачи, които си поставя сдружението.

Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония, оказва съдействие за пропагандиране на местните и международни идеи за механизми на контрол на тази болест.

Пулмоналната хипертония е рядко заболяване, което засяга кръвоносните съдове на белите дробове. Клинично се дефинира с увеличение на белодробното артериално налягане, поради стесняване на малките артерии в белите дробове.Сърцето се мъчи да изтласка кръв през стеснените артерии, което води до повишено кръвно налягане в белите дробове и уголемяване на сърцето. С времето преумореното сърце се износва, това може да доведе до сърдечна недостатъчност и смърт.Често се наблюдава забавяне при поставяне на точната диагноза. Обикновено пулмонална хипертония се бърка с исхимична болест на сърцето, астма, ХОББ или сънна апнея. Понякога неправилното диагностициране води до психични разстройства (безпокойство, стрес, депресия).

Тъй като в България липсва официален регистър на пациентите с първична пулмонална хипертония, по неофициални данни засегнатите са 35-45 души.Членовете на Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония до този момент са 25.Сдружението е пълноправен член на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHA EUROPE) и на EURORDIS.