Валентина Йорданова


Валентина Йорданова е медицински специалист. Завършва Полувисш медицински институт „Ив. П. Павлов“ гр. Русе през 1994 г. През 2007 г. придобива специалност „Социални дейности“ – степен бакалавър, а през 2009 г. специалност „Публична администрация“ – степен магистър на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2017 г. се обучава в системно консултиране на семейства, двойки и индивиди към Института по фамилна терапия – България гр. София. Работила е в сферата на здравеопазването и социалните услуги.

От 2015 г. се присъединява към екипа на НПО и едновременно с това, работи в подкрепа на хора преживели насилие към фондация „Асоциация Анимус“. Основната ѝ дейност в организацията е свързана с консултиране на граждани и пациенти по казуси свързани със здравноосигурителните им права, качество на оказана медицинска помощ, дискриминативно или неетично отношение и други проблеми свързани с медицинското обслужване. Запознава пациентите с нормативната уредба на здравната система, осъществява медиаторска роля между пациентите и здравните институции и подпомага подобряването на диалога между заинтересованите страни.