Йоана Маноевска

 


Йоана Маноевска завършва бакалавърската си степен, специалност „Икономическа социология“ в Университет за национално и световно стопанство през 2017 година, като след това продължава там и обучението си за придобиване на степен „магистър“, специалност „Бизнес психология и социология“.

В Национална пациентска организация работи от месец октомври 2017 година, като заема длъжността младши експерт „Програми и проекти“.