Лиляна Чавдарова-Яначкова


От началото на 2016 г., Лиляна Чавдарова-Яначкова е програмен и проектен координатор на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване.

В рамките на тази длъжност, тя координира активностите на политическо и административно ниво във връзка с проекти, събития, работни срещи, конференции, официални документи, становища и др. В допълнение, тя е ключов представител на организацията на срещи, свързани с дейностите на организацията. Лиляна координира комуникационните и подпомага финансовите дейности на организацията. Тя е основно звено за връзка и координация на дейностите, свързани с работата на неформалната група за достъп до качествено здравеопазване в Европейския парламент.

Във връзка с предходно заеманата позиция като мениджър по политически въпроси на Европейската асоциация на пациенти с чернодробни заболявания за период от 3 години, Лиляна е работила в сферата на превенция, лечение и повишаване на обществената ангажираност на обществото по въпросите на чернодробните заболявания.

Лиляна има квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Международни отношения“ (Hult International Business School, Великобритания) и квалификационна степен по социални и политически науки (Бирмингамски университет, Великобритания).

Тя има допълнителни професионални квалификации в сферата на клинични проучвания и ОЗТ, чернодробни заболявания, хепатити и Microsoft Excel.