Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Лице за контакт: Елисавета Котова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ №17
Телефон: 0888/ 566 055 – Елисавета Котова / председател/; Нели Логофетова 0878/ 826 835
Email: nadd.2006@abv.bg


Дейността на организацията за 10 години е провеждане на ежемесечни срещи с членовете, организиране на различни видове кампании за обучение на децата, младите хора ,техните близки и приятели с най-важните състояния, в които могат да изпаднат. Организиране на скринингови кампании в различни градове. Провеждане на ежегодни летни-лагери профилактики за децата и младите хора с диабет. На тези лагери присъстват детски ендокринолози, които провеждат реобучение на децата и техните родители. Всяка година се провежда Национална конференция, на която се дискутират, всички проблеми вследствие лошият контрол и препоръки на лекари специалисти към техните пациенти. Организират се Благотворителни кампании, с които подпомагаме деца, които имат нужда от средства при операции и социални проблеми.

Общият брой на членовете в организацията е около 850 човека.

Общият брой на децата от 0 до 18 години е 2010 деца.

www.children-diabetes.org