Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”

Лице за контакт: д-р Станимир Хасърджиев – председател, Мария Чанева – координатор
Адрес: София 1142, ул. Любен Каравелов № 3, ет. 3, ап. 5
Гореща телефонна линия 0700 10 515 (едно обаждане се таксува на цената на един градски разговор за абонати на БТК от цялата страна).
Телефон: д-р Станимир Хасърджиев – 02/ 958 20 03; Мария Чанева – +359 (0) 879 44 99 82; 02/ 958 20 03
Email: office@hepasist.com

„Хепасист” – Национално сдружение за борба с хепатита е неправителствена пациентска организация, създадена за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита. Основните цели на ХЕПАСИСТ са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА
  • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
  • Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит
  • Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от болестта хепатит.
  • Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА
  • Събиране и предоставяне на информация относно хепатит и болните от хепатит.
  • Създаване и разпространяване на рекламни и информационни материали.
  • Привличане, обучение и назначаване на доброволци, необходими за изпълнение на целите на Сдружението.
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
  • Организиране на благотворителни акции за набиране на средства за нуждаещите се членове.
  • Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора, болни от хепатит, техните семейства и всички заинтересовани лица.
  • Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Сдружението.
Сътрудничество:
Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” е член на ЕLPA (Европейска асоциация на пациентите с чернодробни заболявания) и на World Hepatitis Alliance (Световен алианс за хепатита).