НСНЦ на хора страдащи от ХМЛ

Лице за контакти: Христофор Ценков Христов – председател
Адрес: гр. Ловеч, жк Младост, бл. 321, вх. В, ап. 8
Телефон: 0884 002 112
Email: laura300593@gmail.com
Официален сайт: www.hml-bg.com


Национално сдружение с нестопанска цел на хора, страдащи от хронична миелогенна левкемия – ХМЛ, е неправителствена пациентска организация, създадена, за да подпомага засегнатите от ХМЛ хора и да защитава техните интереси в борбата с това коварно заболяване. Основните цели на Сдружението са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА:

  • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
  • Осигуряване на съвременно правилно, точно и навременно лечение на ХМЛ
  • Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от ХМЛ
  • Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми с водещи специалисти в тази област.