Пациенти с онкологични заболявания и приятели – Габрово

Лице за контакт: инж. Минка Дучева – председател
Адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Славянска” № 8
Телефон: 0885461505 – инж. Минка Дучева
Email: onkogb@abv.bg
Интернет сайт: http://onkogb.com/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/onkogb


Сдружение „Пациенти с онкологични заболавяния и приятели“ (ПОЗП) беше създадено през 2006 г. в отговор на острата нужда в града и областта в обществен и социален план на организация, различна от административните структури и институции, която да се ангажира със защита интересите на хората с онкологични заболявания, както и да предлага помощ и възможности за социалната им интеграция и личностна реализация.

През годините на усилена работа организацията е изградила трайни партньорства с други обществени организации и институции, организирала е и е провела множество благотворителни и застъпнически кампании, здравни беседи, информационни дни, изложби-базари. От 2013 г. е регистрирана в обществена полза.

През 2014 г. Сдружение реализира първия и единствен до момента Национален фестивал на Надеждата за хора с онкологични заболявания и техните приятели и сподвижници по проект, съфинансиран от фонд „Социална закрила”.

В момента в Сдружението членуват 59 души.

http://onkogb.com/