Пациентска организация „Глаукома”

Лице за контакт: Георги Димитров
Адрес: София 1404, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 (0) 894 21 45 01
Email: glaucoma@npo.bg


Пациентска организация „Глаукома” е учредена в началото на месец март 2010 г. и е пациентска организация с нестопанска цел.

Пациентска организация „Глаукома” e учредена от пациенти със заболяването глаукома, обединени от идеята да защитават правата на пациентите с това заболяване, да работят в посока подобряване условията за лечение и повишаване качеството на живот на страдащите от глаукома.

Основни цели на Пациентска организация „Глаукома”:

  • Осигуряване на достъпна и актуална информация относно заболяването
  • Изграждане на канали за информация на пациентите относно проблема глаукома
  • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
  • Представляване на членовете на организацията пред институциите и отстояване на техните права
  • Информиране на обществеността и медиите за проблемите, свързани с глаукома
  • Съдействие за правилно, точно и навременно лечение на глаукома
  • Съдействие за достъп на членовете на сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения
  • Представляване на интересите на засегнатите от болестта глаукома
  • Създаване на капацитет в местни общности за прилагане на превантивни мерки за борба с глаукома
  • Създаване на партньорски отношения с местни стопански, политически и неправителствени организации

www.glaucoma.bg