Сдружение „Аутизъм днес“

Лице за контакт: Владислава Цветанова Цолова – Председател
Адрес: гр. София, район „Младост”, ул.”Витоша ”№ 2
Телефон: 0896 69 92 74
Email: invisible.bulgarian.children@gmail.com


Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели предизвикателството да изградим център за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област непозната до момента в България и изграждане на Център по приложен поведенчески анализ АВА Applied behavior analysis (ABA) в България, в който ще започне обучението на първите Registered Behavior Technician (RBT) специалисти у нас!

Приложният поведенчески анализ е наука за човешкото поведение. В последните 40 години хиляди публикувани изследвания документират ефективността на ППА сред различни популации, интервенции, среди и поведения. ППА изгражда и подобрява социално значими поведения чрез систематично прилагане на интервенции, базирани на принципите на поведенческата теорията за учене. Методите, основани на ППА са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства. Големият брой на научни доказателства, подкрепящи ППА, е довел до няколко независими организации да одобрят и подкрепят ефективността на метода: Американската Национална Академия на Науките, Американската Педиатрична Академия, Американското Здравно Министерство, и пр.

Специалистите, които ще се обучават в рамките на програмата, ще преминат през 2 годишно платено интензивно теоретично и практично обучение за придобиване на акредитацията Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board).

Общата цел на създателите на „Аутизъм днес“ е изграждането за първи път в България на Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм (АВА Център- Applied behavior analysis център- По приложен поведенчески анализ).

Сградата за изграждане на центъра е предоставена със Заповед на Столична община със СО-РД-565-6/24.03.2014 г. и Договор за безвъзмездно ползване от 5.11.2014 г., вписан в Агенцията по вписванията на 11.11.2014 г. Обучителният център създаваме за обучение на специалисти, които да работят професионално с деца от аутистичния спектър, по програма с американски преподаватели, които ще обучават в практиката български специалисти, но сградата се нуждае от основен ремонт, за който са необходими 75 000 лв. без ДДС, съгласно изработен благотворително прокт от арх. Александър Чернодрински, Архитектурно дружество IKIS. Изготвена е обучителна програма, в която ще се включат преподаватели от University of Columbia, с капацитет на центъра- 40 деца с аутизъм.

www.autismtoday-bg.eu