Български съюз на трансплантираните (БСТ)

Лице за контакт: Весела Настева – председател
Адрес: София, ул. Клокотница 35, вх. Б, ап. 26
Телефон: +359 (0) 898 65 04 09
Email: bsbt@abv.bg


Сдружение „Български съюз на трансплантираните” (БСТ) е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Софийски градски съд през 2004 г. С удостоверение № 004/ 26.04.2005 г. е вписано в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под №20050426004.

На последното Общо събрание бе взето решение за промяна на името на организацията – от „Български Съюз на Бъбречно-трансплантираните” на „Български Съюз на Трансплантираните”. Промяната се налага, поради увеличаващия се брой на пациенти с чернодробна и сърдечна трансплантация, които желаят да членуват в Сдружението.

Основната цел на сдружението е да защитава правата и интересите на трансплантираните, да повишава качеството на техния живот и да прокламира значимостта на органната трансплантация в Република България. БСТ осъществява дейността си изцяло на основата на дарения.

В Сдружението могат да членуват хора с различни видове трансплантации, пациенти, провеждащи диализно лечение, преддиализно болни и техните роднини.

Сътрудничество:

  • От 2007 г. БСТ е официален член на „World Transplant Games Federation” (Световна федерация за спорт на трансплантирани) (WTGF).
  • От 2009 г. БСТ е член на  „European Transplant and Dialysis Sports Federation” (Европейска федерация за спорт на трансплантирани и диализноболни) (ETDSF).
  • Сдружението е подало кандидатура за членство в European Kidney Patient`s Federation (Eвропейска федерация на бъбречноболните пациенти) (CEAPIR).

www.bsbtbg.org