Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”

Лице за контакти: Маргарита Василева Къналиева-Борисова, председател на УС, Петя Борисова Александрова, зам.-председател на УС
Адрес: 1505 София, ул. Братован 10, вх. А, ап. 7
Телефон: +359 (0) 888 54 50 05 – Маргарита Борисова, +359 (0) 885 44 27 56 – Петя Александрова
Email: info@decaohz.org


Сдружение „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ на 21.10.2010 г. от СГС. Сдружението е непартийно, доброволно, независимо сдружение на родители, близки и съмишленици. Това е организация на родители на деца от 0 до 18 години със заболявания на кръвта и солидни тумори. В настоящия момент членове на сдружението са родители на деца, които се лекуват в СБАЛДОХЗ – София.

Целите на Сдружението са: защита правата на децата, болни от онкохематологични заболявания; подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото лечение, както и след това; информиране, подпомагане и насърчаване на родители и деца с онкохематологични заболявания; осигуряване на психологическа помощ за децата и техните семейства; оказване на помощ при осигуряване на средства за лечение в чужбина и други.

Повече информация можете да откриете на интернет адрес: www.decaohz.org