Сдружение „Жажда за живот”

Лице за контакти: д-р Стефан Стефанов, председател
Адрес: гр. Сливен, 8800, ул. „Ген. Кирил Ботев” №11
Телефон: +359 (0) 898 34 98 20
Email: dr.stef@abv.bg; dr.stefanov@thirstforlife-bg.com


Основни насоки в дейността на организацията:

  • Промотиране на равния достъп до качествена информация, сексуално и здравно образование в областта на полово предаваните болести и употребата на наркотици;
  • Промяна на нагласата на населението и групите в риск относно здравословния и отговорен начин на живот – полов и социален. Дейностите са насочени главно в областта на ХИВ/СПИН и полово предаваните инфекции, употребата на наркотици, употребата на контрацептиви и др.
  • Подобряване на местните и регионални политики и внасянето на иновационни стратегии за овладяване на здравните щети от употребата на наркотици и проституцията.

Реализирани и настоящи проекти:

  • „Младите хора заедно”
  • „Право на здраве и достоен живот”
  • „Център за правно и социално развитие”

Сътрудничество:

Българска мрежа за обучение по човешки права, сътрудничество с Институт Отворено Общество – програма Обществено здраве, Тръст за гражданско общество.

http://www.thirstforlife-bg.com