Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните сподвижници „Сили имам да се боря”

Лице за контакти: Анита Симитчиева – председател на УС
Адрес: гр. Самоков, ул. Крали Марко 57
Телефон: +359 (0) 878 268 012
Email: siliimam@abv.bg


В Сдружението членуват 45 лица. От тях с онкологични заболявания са 37 лица и 8 сподвижници. Основните ни дейности са: превенция чрез информационни материали или срещи със заинтересованите страни; срещи за взаимопомощ, психологическа помощ и подкрепа; организиране на профилактични прегледи за рак на гърдата в гр. Самоков и гр. Ихтиман; организиране на информационни кампании в гр. Долна баня и гр. Констенец.