Сдружение на пациентите с ГИСТ в България

Лице за контакт: Юлиана Борисова Попова
Адрес: 1220 София, ж.к. Надежда I, бл. 103, вх. В, ап. 66
Телефон: +359 888 585 366
Email: info@gist-bg.com


„Сдружение на пациентите с ГИСТ в България” е регистрирано като организация с нестопанска цел с обществено полезна дейност (решение на СГС №2/07.02.2014г) със съдебна регистрация Ф.Д. № 30/2012 на СГС.

Дейността на Сдружението е изцяло насочена в подкрепа на хората засегнати от рядкото злокачествено заболяване гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ). Организира ежегодни срещи-семинари за пациентите от цялата страна, предоставя информация за специалисти и възможности за лечение според международните стандарти за най-добра клинична практика, подпомага социализирането на хората с ГИСТ, представя ги пред Здравните институции в България, поддържа интернет страница (www.gist-bg.com) с понастоящем единствената информация за болестта предоставена достъпен за пациентите език и др.

www.gist-bg.com