Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас

Лице за контакт: Цонка Тодорова
Адрес: град Бургас, ул. „Ст. Планина“ №18
Телефон: 0988 34 16 11
Email: office@cpf-burgas.info


Сдружение „Онкоболни и приятели“ – Бургас има 250 члена.

Цели на сдружението:

  • работа по подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на окноболните за лечение и грижи, съгласно националните и европейските стандарти;
  • съдействие за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики;
  • съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации;
  • подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси;
  • подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;
  • подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

Повече информация за дейността на сдружението можете да откриете на: www.cpf-burgas.info.