СНЦ „АРТРА“

Лице за контакти: Ивайло Проданов Проданов – председател
Адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Козлодуй“ №11
Телефон: +359 879 29 33 93
Email: artra@abv.bg


Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в: разработване на програми за подпомагане развитието на – социалната политика и дейности насочени към хора с влошено здравословно състояние, хора в неравностойно положение, инвалиди, деца, възрастни хора, социални структури и други; подпомагане на малкия и средния бизнес с насоченост към социалните дейности, обучението, културата и използването на биопродукти, натурални храни, различни видове терапии, превенции; обучението на местната и централната администрация; организиране на курсове и семинари; разработване и управление на проекти в сферата на здравеопазването, образованието, културата, научната и внедрителстката дейност; организиране на инициативи и политики за учене през целия живот; развитие на дистанционно обучение; обучение в предприемачество; посредничество между бизнеса и образованието.