СНЦ „Диабет – Кубрат“

Лице за контакт: Христо Василев Антонов
Адрес: гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 4 , стая 2
Телефон: 0887 701 865; 0887 594 671
Email: diabet_kubrat@abv.bg


Сдружение „Диабет – Кубрат” е регистрирано в Разградски окръжен съд през октомври 2015 г. с нестопанска цел в обществена полза, но работи на територията на община Кубрат от 2013 г. Сдружението е с широка разпознаваемост и се радва на подкрепа както от хората с диабет, така и от по-широки обществени маси и институции в региона. Групата на сподвижниците се разраства много бързо и в момента наброява 160 членове. Амбицията на Сдружението е да обхване възможно най-много хора с диабет и техните близки от Общината и да им предоставя качествена подкрепа.

Сдружение „Диабет – Кубрат” е една от малкото неправителствени организации на територията на община Кубрат. Регионът се характеризира с високи нива на безработица, застаряване на населението и високи нива на бедност, като членовете на Сдружението са обикновенно възрастни граждани с ограничени финансови възможности, което определя и стремежът да им се оказва цялостна подкрепа.

www.diabetkubrat.eu