СНЦ „Интеграция”

Лице за контакти: Живко Томов, председател
Адрес: гр. Бургас, жк Бр. Миладинови, бл. 117, вх. 10, п.к. 21
Телефон: 0879 16 96 70
Email: zhmt@mail.orbitel.bg


Сдружение с нестопанска цел „Интеграция” се занимава със защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със сензорни, двигателни и ментални увреждания.

Дейности:

  • Система за автоматизация на основните дейности в малки и средни библиотеки и читалища, достъпна за потребители със зрителни нарушения
  • Изграждане на библиотека с учебна литература във формат, достъпен за учащи се със зрителни проблеми
  • Кръгла маса, посветена на проблемите на интегрираното образование на зрително затруднени ученици

Сътрудничество:

Мрежа на НПО “Мога”