Сдружение ХепАктив

Лице за контакт: Силвана Лесидренска
Адрес: гр. София 1000, ул.“Цар Самуил“ 111 (CheckPoint София – Център за сексуално здраве).
Работно време на Центъра (понеделник и четвъртък 8,30-13,30, вторник и сряда 13,00-17,00 часа, петък – неработен).
Телефон: Силвана Лесидренска – 0988 722 988
Факс: +359 (0) 2 971 77 69
Email: hepactive@hepactive.org
Официална страница: www.hepactive.org

Сдружение ХепАктив е неправителствена пациентска организация, създадена в подкрепа на всички болни и преболедували от хепатит. Основните цели на Сдружение ХепАктив са:

  • Защита на правата и на социалните интереси на болните от хепатит и преболедувалите от хепатит
  • Подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора, болни от хепатит; осигуряване на взаимопомощ между болните от хепатит и преболедувалите от хепатит
  • Информиране за болестта хепатит, осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта на хепатита
  • Запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на болестта хепатит и проблемите на хората с болестта хепатит
  • Насочване на пациентите с хепатит към компетентни специалисти в областта и оказване на съдействие
  • Защита интересите и правата на болните от хепатит пред съответните държавни институции и органи
  • Осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от хепатит
  • Осъществяване на проекти, които допринасят за социалното подпомагане, приобщаване и трудова реализация на преболедували и боледуващи от хепатит хора
  • Осъществяване на превантивни мерки за борба с хепатита.