Сдружение „2002 Надежди”

Лице за контакти: Лиляна Тодорова Боргова – председател; Веселка Ядкова
Адрес: гр. Пазарджик , ул. П. Яворов №10
Телефон: Веселка Ядкова – 0888 265232
Email: hopes2002@abv.bg


Основна дейност на организацията:

  • Да подпомага социално слабите, хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи;
  • Да оказва закрила на деца в неравностойно положение;
  • Да стимулира творческите заложби на децата и създаването на подходящи условия за нравствено, познавателно и физическо развитие на личността на децата;
  • Да създава условия за изграждане на свободна, морална и инициативна личност и за задоволяване на индивидуалните потребности и интереси;
  • Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, културата, здравеопазването; за развитие на социалната и личностна интеграция;
  • Да съдейства за пълноценната защита на човешките права;
  • Да спомага за постигането на други цели, определени със закон;
  • Да обединява усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за осъществяването на тези цели.