СНЦ „СК Достоен живот“

Лице за контакти: Емил Якимов, председател

Адрес: село Покровник, община Благоевград, ул. „Поповка“ №5
Телефон: 0893229172
Email: emilqkimov_1972@abv.bg  
Официален сайт: https://skdostoenjivot.weebly.com/index.html


СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ е регистрирано през 2011 г. със седалище и адрес на управление с. Покровник, обл. Благоевград. Сред целите на сдружението са: развитие на физическата култура, спорта и туризма, които да спомагат за възстановяване и поддържане здравословното състояние и интеграция на незрящите лица. За тази цел „СК Достоен живот“ работи съвместно с БФ „Спорт за инвалидите“ и други държавни, обществени и частни организации. Приоритет на сдружението е да насърчава децата със зрителни увреждания и техните желания за физкултурни занимания и спортни изяви, като осигурява необходимите за  това спортни специалисти, материална база и условия.