Университет за пациенти

През януари 2018 г. Национална пациентска организация, с подкрепата на КНСБ, стартира проект за периферна съдова болест и хронична венозна недостатъчност сред служители на малки и средни предприятия. В рамките на инициативата се провеждат обучение на служителите по темата за съдовите заболявания, оценка на риска и безплатни прегледи. Със специално подготвени обучителни материали работниците биват информирани за периферната съдова болест и хроничната венозна недостатъчност.

Тъй като се отчита риск от развитие на съдови болести при служителите, работещи на поточна линия, НПО, в сътрудничество със специалист съдов хирург, разработи въпросник за оценка на риска. При тези, които се отчита висок риск, се провежда безплатен преглед с доплер ехография.

Кампанията се реализира на територията на малки и средни предприятия в четири града на страната – София, Велико Търново, Омуртаг и Димитровград, служителите в които са около 520 човека.

Всеки месец ще бъде посветен на отделно предприятие. През януари и февруари се проведоха акции в предприятия в София („Котлостроене“ АД и „Искра Силатроник“ АД), а до края на май ще бъдат посетени и останалите три града.

Програмата „Университет за пациенти” стартира с над 170 медицински специалисти обучители в рамките на 4 факултета по заболяванията остър коронарен синдром, остеоартроза, рак на млечната жлеза, рак на простатата и биполярно афективно разстройство.

Още в първите няколко месеца програмата ще обхване над 4500 пациенти от над 20 града на България, които ще преминат през различни обучителни модули под формата на семинарни занятия, индивидуални обучителни беседи, фамилни групи и обаждания от call center.

В период от 6 месеца, по тези 4 факултета, ще бъдат реализирани над 3400 обучения на пациенти, по предварително подготвени за целта обучителни пациентски китове.

Информация за програмата

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, която е насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки. Този проект ще взаимства опита и успешните практики на страни като Испания, в които тази система е вече изграден и успешно действащ модел.

Първоначално програмата „Университет за пациенти” ще стартира с обучителни модули по 4 факултета, които са: Факултет Остър коронарен синдром, Факултет Остеоартроза, Факултет Биполярно афективно разстройство и Факултет Онкология – рак на млечната жлеза и рак на простатата.

В най-скоро време ще бъдат открити и следните факултети: Остри вирусни хепатити, Глаукома, Диабет, Репродуктивно здраве, Лимфом, Рак на шийката на матката, Множествена склероза, Програма за контрол и управление на болката, Докладване на нежелани реакции и др.


С обучителните материали можете да се запознаете от ТУК.

Вижте публикации, свързани с инициативата ТУК!