Фондация „И”

Лице за контакти: д-р Даниела Маркова Йорданова – председател
Адрес: Варна 9000, ул. Дебър 50
Телефон: д-р Даниела Маркова Йорданова +359 (0) 896 02 47 58
Email: i-Foundation@aidsbg.info


Фондация „И” е неправителствена пациентска организация основана през 2004 г. в град Варна. Тя е приемник на фондация „Плюс и минус”, учредена през 1999 г. като продължение дейността на сформирана през 1997 г. група за самопомощ на хора, живеещи с ХИВ в град Варна. Във фондацията са ангажирани съмишленици, съпричастни към и ангажирани с проблемите на хората, живеещи с ХИВ.

Фондация „И” работи в защита на човешките, гражданските и пациентските права на хората, живеещи с ХИВ. Приоритетна цел и сфера на дейност на фондацията е осигуряване на универсален достъп до най-съвременно антиретровирусно лечение в страната и свързаните с него комплексни медицински грижи. Предоставянето на достъпна информация по темата е неразделна част от постигането на тази цел. Във връзка с това фондацията е специализирана в:

  • издаването на пациентски обучителни материали, покриващи информационно широк кръг аспекти на заболяването и живота с него;
  • поддържането на уебсайт, предоставящ информация на български език по въпросите на ХИВ/СПИН – www.aidsbg.info, с основна тематична насоченост лечението на ХИВ и живота с ХИВ.

Фондация „И” поддържа консултативни кабинети за хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) в градовете Варна и София. Кабинетите представляват своеобразно защитено пространство за общуване на ХЖХИВ, техните близки и партньори. Услугите, предоставяни в кабинетите, са насочени към подпомагане на ХЖХИВ за преодоляване на възникнали затруднения от психологично, социално, правно и здравно естество.

Контакти: консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в град Варна: 
052/648226, 088/5090993
i-Foundation@aidsbg.info

Контакти: консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в град София:
02/952 22 80, 087/8244311
i-Foundation.sofia@aidsbg.info