Фондация „МС Общество – България”

Лице за контакт: 08 478 95 48
Адрес: София
Телефон: 08 478 95 48
Email: fondacia@msobg.org
Сайт: http://msobg.org/


Фондация „МС Общество – България“ работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ). МС и МГ са социалнозначими заболявания, засягащи предимно млади хора в активна възраст – между 20 и 40 години, които оказват влияние във всеки един аспект от живота на болния.

По официална статистика българите с множествена склероза са около 4000 души, а с миастения гравис около 1000 души.

„МС Общество – България“ следи здравните тенденции при грижата за болните и особено държавната политика в това отношение, като се стреми да информира пациентите за всички нормативни промени, които касаят тяхното лечение, рехабилитация и социална адаптация. Фондацията провежда застъпнически кампании с цел подобряване законовите възможности за достъп до здравни и социални услуги в България. Фондация „МС Общество – България“ поддържа добри отношения с центровете за диагностика, терапия и оценка на ефективността на лечението на множествена склероза в София и страната, като едни от незаменимите професионални партньори в ежедневната битка със заболяванията множествена склероза и миастения гравис.

Фондацията, чрез информационния си център и своите клонове в страната, информира пациентите за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания; предоставя специализирана литература, организира различни информационни срещи със специалисти, поддържа електронна база данни с пациентите с МС и МГ в страната.

Сътрудничество:

Фондация „МС Общество – България“ е член на Европейската платформа за множествена склероза (The European MS Platform), със седалище в Брюксел.