Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните в България

Лице за контакт: Костадин Георгиев Алексов
Адрес: София, ул. Лъвски рид, бл. 4, ап. 2
Телефон: +359 (0) 888 42 10 32
Email: hemodi@abv.bg


Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България e регистрирана през 2001 г.

Основните цели на Фондацията са:

  • Подкрепа – финансова, морална и с всички възможни средства на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните в България
  • Подпомагане защитата на правата на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните и повишаване на здравната им култура и тази на техните близки
  • Създаване на устойчив център за разпространение на информация и знания за хронично-бъбречната недостатъчност и нейното лечение, за различните механизми за справяне с болестта както по отношение на самите болни, така и за техните близки
  • Подготовка и подпомагане за трансплантация на нуждаещите се
  • Създаване на успешен модел на гражданско въздействие за решаване на здравните и социални проблеми на хора с инвалидизиращи заболявания
  • Организиране на съвместна инициатива между фондацията, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за обучение на социални работници и служители в бюрата по труда за работа с хора, страдащи от хронично-бъбречна недостатъчност