Фракарита България

Лице за контакт: Елена Николова, Изпълнителен директор и член на УС
Адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 1, ет. 2, ап. 5
Телефон: 02/971 99 20, 0884 389 930, 0879 474 224
Email: info@solidarnost-bg.org
Интернет сайт: http://www.solidarnost-bg.org/
Фейсбук страница: тук


Сдружение „Фракарита България“ е неправителствена организаци в обществена полза, работеща в областта на зависимостите от психоактивни вещества и хазарт. Основната дейност на организацията е осъществяването на дневна програма за рехабилитация и ресоциализация на зависими. Управителният съвет се състои от председател и трима членове.

Програмата на Сдружението е създадена през 2003 г. и работи по модела на Терапевтичните общности. Тя е в съответствие със стандартите на Националната стратегия за борба с наркотиците и притежава лиценз за социална работа от Агенцията по социално подпомагане към МТСП, както и Становище за добра практика от Националния център по наркомании – София.

Други структури на Сдружението са:

  • Информационно-консултативен център за зависими и близки „Посланици на надеждата“
  • Национална информационна линия за наркотиците и алкохола
  • Служба за работа с родителите и близките на зависимите
  • Къща „Посока“ – нископрагов център за работа със зависими