Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Лице за контакт: Деян Димитров Колев – председател; Теодора Крумова – представител
Адрес: ул. „Цар Самуил” №4, ет.1, ап. 16;
Телефон: Теодора Крумова – 062 600 224, 0886 00 32 57
Email: Amalipe_health@yahoo.com; t_krumova@amalipe.com


Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Център „Амалипе“ е член на Обществения съвет към Министерство на образованието и науката, Национална мрежа за децата, Националната пациентска организация, Европейско женско лоби и др. Председателят на организацията, Деян Колев, е избран за представител на ромските НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Център „Амалипе“ е и единствената одобрена ромска неправителствена организация със статут на наблюдател в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. Организацията е единствената неправителствена организация в България, която участва в работата на Европейската ромска платформа.

http://amalipe.com/