21 май 2024

На 8 юни 2024 г. ще се проведе вторият уебинар от инициативата НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023-2024

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С това съобщение ви напомняме, че на 8 юни 2024 г. ще се проведе вторият уебинар от инициативата НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГ... Прочети Повече
Проектът B-PREPARED, финансиран от HORIZON EUROPE, предлага иновативен подход за готовност при бедствия
03 декември 2023

Проектът B-PREPARED, финансиран от HORIZON EUROPE, предлага иновативен подход за готовност при бедствия

След скорошни катастрофални събития като наводненията през 2001 г. в Германия, B-PREPARED се очертава като фар на надежда в стремежа за намаляване на опустошителното въздействие на бедствията. Съзнавайки решаващата раз... Прочети Повече
Кампания мотивира пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен да преминат профилактични прегледи
03 декември 2023

Кампания мотивира пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен да преминат профилактични прегледи

Пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен бяха мотивирани да преминат профилактични прегледи благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.... Прочети Повече
Пациенти на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен, отново имат места за сядане благодарение на проект
29 ноември 2023

Пациенти на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен, отново имат места за сядане благодарение на проект

Пациентите в Спешното отделение на УМБАЛ „Георги Странски“ отново могат да чакат седнали след застъпничеството по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.... Прочети Повече
Кампания за ограничаване разпространението на грипа организираха във Видин
27 ноември 2023

Кампания за ограничаване разпространението на грипа организираха във Видин

Информационна кампания сред жителите на област Видин за повишаване осведомеността от заразяване с грип и коронавирусна инфекция е поредната дейност, която се изпълнява по проект „Активни граждани за местни и наци... Прочети Повече
Работещите хора с увреждания в Благоевград с право на безплатно паркиране за цял ден
30 юли 2023

Работещите хора с увреждания в Благоевград с право на безплатно паркиране за цял ден

Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия период на продължителността на работната им смяна“. Текстът на чл.... Прочети Повече
По-малко изоставени деца цели кампания за семейно планиране в Хасково
30 юли 2023

По-малко изоставени деца цели кампания за семейно планиране в Хасково

Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но не могат да си позволят контрацептиви, са подкрепени с осигуряване на трайна контрацепция чрез поставяне на спирали.... Прочети Повече
Мястото и ролята на пациента в здравеопазването
20 юли 2023

Мястото и ролята на пациента в здравеопазването

Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за формирането на бъдещето на здравната грижа. Това ни насочва към изграждането на пациент-центрирана система, в коят... Прочети Повече
Подобряват обслужването на хората с увреждания в ТЕЛК в Шумен
07 юли 2023

Подобряват обслужването на хората с увреждания в ТЕЛК в Шумен

По повод задълбочилите се проблеми в Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен, координаторът на Националната пациентска организация Гинка Илиева проведе работна среща със заместник-директора на МБАЛ – Шумен... Прочети Повече
Хората с увреждания в община Хасково вече имат право на безплатен транспорт благодарение на активни граждани за реформи в здравеопазването
15 юни 2023

Хората с увреждания в община Хасково вече имат право на безплатен транспорт благодарение на активни граждани за реформи в здравеопазването

Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, вече имат право на безплатен транспорт. „Много време лобирахме пред общината за осигуряване на тази придобивка... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.