След скорошни катастрофални събития като наводненията през 2001 г. в Германия, B-PREPARED се очертава като фар на надежда в стремежа за намаляване на опустошителното въздействие на бедствията. Съзнавайки решаващата разлика между системите за предупреждение и реакциите на гражданите, B-PREPARED предлага иновативно и рентабилно решение, целящо да даде на хората средства за ефективно управление на извънредни ситуации и гарантиране на колективна сигурност.

Поуките, извлечени от минали трагедии, подчертават жизненоважната необходимост да се предоставят на гражданите знания и инструменти за бързо действие в случай на бедствие. Подходът на B-PREPARED се основава на насърчаване на култура на готовност чрез цялостна стратегия с множество заинтересовани страни, притворена в завладяващи исторически сценарии.

С основата си B-PREPARED създава споделена платформа за съвместно изграждане и споделяне на знания за бедствия и начини за оцеляване при тях. Този безценен ресурс служи като основа за три демонстрационни приложения, предоставящи съдържание на гражданите:

  • Сериозна кооперативна мултиплейър VR игра: Ултрареалистично симулираща сценарии на бедствия, тази игра предлага уникално почти реално изживяване, наблягайки на работата в екип, сътрудничеството и ефективната комуникация като основни аспекти на оцеляването.
  • Интерактивно мобилно приложение: Адаптирано с подходящо за възрастта съдържание и подобрени функции за различни нужди, това приложение осигурява широка достъпност. То има за цел да ангажира потребители от различни демографски групи, насърчавайки култура на готовност.
  • Система за управление на обучението: Ефективен инструмент за измерване и сравняване на нивата на готовност, постигнати от потребителите, ангажирани с виртуална реалност и/или мобилни приложения. Тази система предлага унифицирана рейтингова скала, позволяваща на потребителите да проследяват напредъка си.

B-PREPARED има за цел да насърчи потребителите да поемат различни роли, да решават пъзели и да навигират в завладяващи преживявания, за да подобрят готовността си за извънредни ситуации. Всяко поведение на потребителите в приложенията ще бъде щателно записвано по начин, който поддържа сигурността на данните, не само улеснявайки оценката на нивото на готовност, но и предоставяйки ценни данни за изследвания в тази област.

За да демонстрира своите възможности, B-PREPARED ще стартира широкомащабна програма от хакатони, базирани на виртуална реалност, предоставяйки представа за мащаба и потенциала на своята платформа. Отворената бета фаза, налична като допълнение, ще покани потребителите да изпитат платформата от първа ръка чрез инициативи за директен обхват.

В края на бета фазата B-PREPARED ще премине към модел с нестопанска цел „freemium“, където покупките в играта ще бъдат заменени с дарения в полза на хуманитарни организации. Малък процент от тези вноски ще бъдат разпределени за поддръжка и развитие на играта.

B-PREPARED обединява пан-европейски, мултидисциплинарен екип от експерти от 11 различни страни между които и България, които ще работят съвместно, за да отговорят на очакванията на проекта за период от 36 месеца. Проектът се ръководи от Института за компютърни науки и контрол, HUN-REN SZTAKI, водещата институция в Унгария, специализирана в информационните технологии, като се стреми да преодолее пропастта между академичните изследвания и нуждите на индустрията.

Участник в проекта от страна на България е Националната пациентска организация. Нейната роля се изразява в осигуряване на съответствие по проекта с нуждите на уязвимите групи потребители (хора с увреждания, пациенти със специални нужди и др.); участие в създаването на съдържание;  участие в тестване и оценка на въздействието; участие в разпространението и комуникацията. Чрез участието си в проекта НПО цели установяване на ценни партньорства, придобиване на опит в нова област, осигуряване на обратна връзка и експертиза за уязвими обществени групи.

B-PREPARED демонстрира иновации и сътрудничество, като се стреми да предефинира готовността при бедствия и да изгради по-безопасни, по-устойчиви общности по света, за да се изправят пред бъдещи предизвикателства.

Разгледайте и нашите социални мрежи:

Уебсайт на проекта: www.b-prepared-project.com

Facebook

LinkedIN

X

Grant Agreement No.101121134