окт.
26
пт
VII Национален конгрес на НПО
окт. 26 @ 10:00 am – окт. 27 @ 5:00 pm

Информация за конгреса

Вече девета година Национална пациентска организация продължава мисията си да разработва здравни политики, да реализира кампании в помощ на пациента, да  го обучава и насърчава в грижата за собственото му здраве.

 

Един от приоритетните проекти на НПО е Националният конгрес на пациентските организации, който се превърна в ежегодното събитие, на което се събират всички организации под шапката на Сдружението, за да обсъдят актуалните теми с институциите, с експерти от областта на здравеопазването, съсловни организации, международни пациентски лидери, политици, представители на фармацевтичната индустрия и др.

 

През годините Конгресът се утвърди като значимо събитие в сферата на здравеопазването, на което от една страна се разискват приоритетните за пациентското движение теми, но и се поставят в дневния ред на институциите акцентите от областта на здравеопазването, които се дефинират на базата на дискусии, като се търсят взаимоизгодни решения за всички заинтересовани страни. 

 

Седмият конгрес на НПО ще се проведе в София и ще бъде на тема: „Бъдещето на здравеопазването в България“.

 

В контекста на текущите здравни и социални реформи в последните години основните акценти, които ще залегнат в дневния ред на събитието, и които са от изключително важно значение не само за пациентското движение, но и за всички граждани на страната ни, са:

 • развитието на здравноосигурителния модел,
 • електронно здравеопазване,
 • персонализирана медицина,
 • разширяване на извънболничната помощ и профилактика на хроничните заболявания,
 • биоподобните лекарства.

В рамките на специално обособени части от програмата ще бъдат организирани и допълнителни сесии за членовете на НПО, които да демонстрират добрите практики на техните организации, като тези, които ще имат възможност да представят проектите си, ще бъдат избрани чрез конкурс.

 

В края на събитието в меморандум ще бъдат очертани препоръките на пациентите, с цел подобряване на здравните политики на България и осигуряването на по-добро бъдеще на българския пациент.

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Логистична информация

Период за провеждане: 26-27 октомври 2018 г. (петък и събота) 

Място за провеждане: гр. София, в хотел Метрополитън****

Адрес: бул. Цариградско шосе 64, жк. Младост 1, София

Телефон на хотела: 02 424 7900

Важна информация относно реимбурсацията на разходите и настаняването:

 1. Националната пациентска поема разходите за настаняване, храна и транспорт за 2-ма представители от организация.

 2. Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи, като бъдат разпределени в зависимост от половата им принадлежност.

 3. Конгресът ще стартира на 26 октомври от 10:00 часа. Ето защо е необходимо така да планирате пътуването си, че да пристигнете преди официалното начало на Конгреса.

Заявки за участие се приемат до 30 септември 2018 г.

Попълнете регистрационната карта тук.

Програма

Очаквайте!

Регистрационна форма

Конкурс


КОНКУРСЪТ

Инициативата има за цел да насърчи организациите членове на Национална пациентска организация да споделят своите практики, които подобряват благосъстоянието на пациентите и инвестират в пациентското движение у нас. Конкурсът дава възможност на организациите да представят свои проекти, като същевременно се създаде среда за обмен на добри практики и опит. По този начин ще се демонстрира ролята на национално представителните организации и техните членове като ефективен партньор в здравния сектор, който играе ключова роля за подобряване на системата.


КРИТЕРИИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА:

 • Организацията, предложила практиката, да е член на НПО;
 • Инициативата трябва да е реализирана, а не да е текущ проект;
 • Инициативата да е насочена пряко към подобряване благосъстоянието на пациентите и/или общности от пациенти, като може да бъде за:
  • застъпничество и защита на правата на пациенти;
  • решаване на значими проблеми;
  • преодоляване на икономически и социални бариери и предизвикателства;
  • подобряване на социалното и икономическото състояние на пациентите;
  • популяризиране на заболявания и/или достъп до лечение;
  • подобряване достъпа до лечение на конкретно заболяване.
 • Инициативата да е реализирана в партньорство с поне една от следните заинтересовани страни: институции, национални или местни органи на управление, неправителствени организации, търговски дружества, фармацевтична индустрия, здравни експерти, медии.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ / СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ / НАГРАДИ

Всяка организация, която желае да се включи в конкурса, може да изпрати попълнения формуляр, приложен по-долу, до 30 септември 2018 г. на еmail: office@npo.bg и alexander.m@npo.bg

Предложените инициативи ще бъдат оценени от независимо жури, в което ще вземат участие представители на Етичната комисия на НПО, съсловни организации в сферата на здравеопазването, журналисти и представители на здравни институции и др.

Проектите ще бъдат представени в рамките на изложба по време на Седмия Национален конгрес на пациентските организации и ще бъдат презентирани в рамките на IV пленарна сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като ефективен партньор в здравеопазването”. Като допълнение към това те ще бъдат представени на интернет страницата на Сдружението и в бюлетина, който се разпраща до всички партньори.

Отличените организации и техните инициативи ще получат финансови награди както следва:

 • 1 място – 1000 лева
 • 2 място – 500 лева
 • 3 място – 300 лева

Наградите ще бъдат предоставени под формата на парично дарение, което да подкрепи дейността на организацията, насочена пряко към пациентската общност.

 


ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ