21 май 2024

На 8 юни 2024 г. ще се проведе вторият уебинар от инициативата НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023-2024

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С това съобщение ви напомняме, че на 8 юни 2024 г. ще се проведе вторият уебинар от инициативата НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГ... Прочети Повече
Андрей Дамянов: Потребителска такса не трябва да се заплаща, след като се плащат здравни осигуровки
30 януари 2023

Андрей Дамянов: Потребителска такса не трябва да се заплаща, след като се плащат здравни осигуровки

Ако сведем разговора само до размера на потребителската такса, ще изгубим фокуса на здравната система, защото таксата е част от функционирането на цялата система. В този диалог с личните лекари с... Прочети Повече
Промени в ръководството на Националната пациентска организация
24 ноември 2022

Промени в ръководството на Националната пациентска организация

Уважаеми колеги и партньори, Бихме искали да Ви уведомим, че на проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение "Национална пациентска организация"... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.