Съветът на Европа прие за първи път заключения за прилагане на персонализирана медицина

В Люксембург – страната, която е председател на Европейския съюз в момента, бяха представени и приети дългоочакваните Заключения на Съвета на Европа във връзка с персонализираната медицина. Основният фокус на Заключенията е върху пациентите и Вижте още