Универсално покритие за всички до 2030 г. (2017 г.)
14 март 2023

Универсално покритие за всички до 2030 г. (2017 г.)

През януари 2017 г. Европейският пациентски форум (ЕПФ) стартира голяма кампания за универсален достъп до здравеопазване. Универсалният достъп е дългосрочен приоритет на ЕПФ и неговите членове и целта е да се намери подход, който е ефективен за всичк... Прочети Повече
Лекарства без граници за българските пациенти (2018 г.)
14 март 2023

Лекарства без граници за българските пациенти (2018 г.)

Стартира нова съвместна инициатива между Национална пациентска организация (НПО) и водещото социално-здравно предприятие ТheSocialMedwork. Тя ще позволи на българските пациенти, страдащи от сериозни заболявания като рак на гърдата, левкемия и Паркинс... Прочети Повече
Дезинфекцирай правилно! <br>(2021 г.)
14 март 2023

Дезинфекцирай правилно! <br>(2021 г.)

Вижте всичко за инициативата ТУК Прочети Повече
Намали риска. Предпази се. Живей! (2021 г.)
14 март 2023

Намали риска. Предпази се. Живей! (2021 г.)

Вижте всичко за инициативата ТУК! Прочети Повече
Не отлагай! Времето е от значение! (2022 г.)
14 март 2023

Не отлагай! Времето е от значение! (2022 г.)

Вижте всичко за инициативата  Прочети Повече
Дойде ли ти до гуша? Не чакай, а действай! (2022 г.)
14 март 2023

Дойде ли ти до гуша? Не чакай, а действай! (2022 г.)

Болестите на щитовидната жлеза засягат всеки десети българин, но повечето от хората не подозират. Ситуацията значително се влоши след пандемията от COVID-19, когато вирусът предизвика значителни пробле... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.