Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
17 ноември 2022

Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118

Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионален координатор за област Бургас“ по проект „Активн... Прочети Повече
Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
20 май 2022

Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118

Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионални координатори“ по проект „Активни граждани за ме... Прочети Повече
(Изтекла) Специалист здравна комуникация и лекарствена информация
21 септември 2020

(Изтекла) Специалист здравна комуникация и лекарствена информация

Националната пациентска организация (НПО), лидер в сферата на защитата на правата на пациентите, търси за своя екип СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНА КОМУНИКАЦИЯ И ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Прочети Повече
(Изтекла) Търсим социален работник за гр. Шумен. Срок за кандидатстване: 01.12.2019 г.
25 ноември 2019

(Изтекла) Търсим социален работник за гр. Шумен. Срок за кандидатстване: 01.12.2019 г.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 01.12.2019 г. Национална пациентска организация (НПО) е обединение на неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите с разл... Прочети Повече
(Изтекла) Социален работник (гр. Враца, гр. Пловдив, гр. Хасково, гр. Бургас) - срок: 15.11.2019 г.
09 октомври 2019

(Изтекла) Социален работник (гр. Враца, гр. Пловдив, гр. Хасково, гр. Бургас) - срок: 15.11.2019 г.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 15.11.2019 г. Национална пациентска организация (НПО) е обединение на неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите с разл... Прочети Повече
(Изтекла) НПО търси външен експерт във връзка с проект на БАПАМЕД
13 август 2019

(Изтекла) НПО търси външен експерт във връзка с проект на БАПАМЕД

Външният изпълнител е необходимо да представи ОПИТ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ЗДАВЕОП... Прочети Повече
(Изтекла) Административен асистент (срок: 01.03.2019 г.)
12 февруари 2019

(Изтекла) Административен асистент (срок: 01.03.2019 г.)

Една от най-големите неправителствени организации в сферата на здравеопазването в България търси да наеме служител на длъжността „Административен асистент”І Прочети Повече
(Изтекла) Проектен асистент (срок: 01.03.2019 г.)
12 февруари 2019

(Изтекла) Проектен асистент (срок: 01.03.2019 г.)

Една от най-големите неправителствени организации в сферата на здравеопазването в България търси да наеме служител на длъжността „Проектен асистент“ Опи... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.