Учреди се група от евродепутати към Европейския парламент по темата за неравенствата в сферата на здравеопазването

На 27 януари 2015 г. в Европейския парламент беше официално учредена групата на евродепутати, които ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествено здравеопазване. Сформирането на групата е по инициатива на българския Вижте още

МЗ потвърси статута на НПО като представителна организация за защита на правата на пациентите

Министерство на здравеопазването потвърди статута на Национална пациентска организация като представителна организация за защита правата на пациентите в България На основание чл. 86в, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 3 от Вижте още

Приключи кампания за изследване на тиреоидната щетовидна жлеза.

Над половината от хората, прегледани в рамките на двуетапната кампания за отбелязване на Международната информационна тиреоидна седмица 2014 г., имат проблеми с щитовидната жлеза Над 54% от прегледаните приблизително 3000 човека в рамките на двуетапната Вижте още

НПО получи пореден отказ за държавно финансиране

За пореден път НПО получи отказ на искането си за държавно финансиране на национално представителните организации за защита правата на пациентите в България В началото на месец декември Национална пациентска организация за пореден път изпрати Вижте още

Европейският съюз официално признава ролята на пациентите и пациентските организации в процеса на създаване на здравните политики в Европа

Национална пациентска организация приветства взетите решения по време на 3351-та среща на Съвета по заетост, социални политики, здравеопазване и потребителски въпроси към Европейката Комисия, която се проведе на 1 декември 2014 г. в Брюксел . Вижте още

Ще спре ли превенцията на ХИВ/СПИН в България след 2015 г.?

НПО и заинтересовани участници проведоха пресконференция, по време на която се представи проблемът за спиране на финансирането от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Вижте още

Премиерът заяви готовност за диалог за проблемите на здравеопазването

Министър-председателят на Р. България г-н Бойко Борисов изпрати официален поздравителен адрес до Национална пациентска организация (НПО), в който изявява готовност за партньорство с НПО в намиране на верния път за решаване на неотложните проблеми в Вижте още

Национално представителните организации дискутираха възможното одържавяване на НЗОК

В Пресклуба на БТА се проведе пресконференция на тема: „Промяната на модела на НЗОК – повече прозрачност или одържавяване на институцията?”. Събитието беше организирано от национално представителните организации за защита правата на пациентите в България. Вижте още

ВАС отмени решение на здравното ведомство относно лекарства за хора с хронични заболявания

Върховният административен съд отмени разпоредбата на Министерство на здравеопазването, която целеше да забави достъпа на пациенти с тежки хронични заболявания до животоспасяващи медикаменти, прилагани в лечебните заведения, въпреки че те вече са включени. С решение Вижте още

Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Темата за неравенствата в здравеопазването започва да намира все по-широк отзвук, като се приема като приоритетна дори на ниво Европейски парламент . Свидетелство за това е решението на Комисията по околна среда, обществено здраве и Вижте още