Становище на Асоциацията на ампутираните в България за План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)
16 февруари 2021

Становище на Асоциацията на ампутираните в България за План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Една от мерките за изпълнение на Препоръките за повишаване на личната мобилност (Член 20, Параграф 42) е осигуряването на достъп до технически помощни средства и медицински изделия за хората с увреждан... Прочети Повече
Невероятната история на д-р Даниела Данчева
10 февруари 2021

Невероятната история на д-р Даниела Данчева

По повод 9-я рожден ден на "Преди обед" следим в развитие 9 вълнуващи лични истории, които сме разказали през годините. Днес ще си припомним невероятната история на д-р Даниела Данче... Прочети Повече
Ваксинация за COVID-19 при хора с чернодробни заболявания
02 февруари 2021

Ваксинация за COVID-19 при хора с чернодробни заболявания

Хората с декомпенсирана цироза трябва да бъдат с приоритет за ваксинирането за COVID-19, а имуносупресивната терапия след чернодробна трансплантация не може да е пречка за ваксинацията, заклю... Прочети Повече
Удължава се срокът на действие на протоколите за скъпоструващо лечение до 30 април 2021
28 януари 2021

Удължава се срокът на действие на протоколите за скъпоструващо лечение до 30 април 2021

Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка и Заповеди №№ РД-01-20/15.01.2021г., и РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме че служебното удължаване на срока на валидно... Прочети Повече
Асоциация АЛА участва в Проект SCR4Cleft: реч, комуникация и психологическа устойчивост по програма Еразъм
25 януари 2021

Асоциация АЛА участва в Проект SCR4Cleft: реч, комуникация и психологическа устойчивост по програма Еразъм

Подкрепа на родители на деца с цепнатини Приблизително 900 000 човека – деца, възрастни и техните семейства, са засегнати от вродена цепнатина на устната и небцето в цяла Европа. Сем... Прочети Повече
Прекратява се употребата на телбивудин (Sebivo) в България
21 януари 2021

Прекратява се употребата на телбивудин (Sebivo) в България

Фирмата - притежател на разрешението за употреба прекратява вноса на препарата телбивудин (търговско наименование Sebivo), като действието засяга всички страни от Европейския съюз. Т... Прочети Повече
Влияние на COVID-19 или лечение на рак и рак на маточната шийка (данни за ЕС)
21 януари 2021

Влияние на COVID-19 или лечение на рак и рак на маточната шийка (данни за ЕС)

Преди COVID-19 приблизително 210 000 души са участвали всяка седмица в националните скрининг програми на ракови заболявания на червата, гърдите и маточната шийка във Великобритания. От март 2020 г. тези програми са вре... Прочети Повече
ЕК: Кръвната плазма, прилагана в ранен етап, е най-ефективното средство срещу смъртността при К-1
12 януари 2021

ЕК: Кръвната плазма, прилагана в ранен етап, е най-ефективното средство срещу смъртността при К-1

В писмо до медиите на 11 януари 2021 Европейската комисия представи своето становище по 3 много важни въпроса, свързани с реконвалесцентната плазма и лечението на КОВИД-19: „... Прочети Повече
Пациентските организации: Първи трябва да се ваксинират хората с най-висок риск
10 януари 2021

Пациентските организации: Първи трябва да се ваксинират хората с най-висок риск

В ситуация, в която в световен мащаб се очаква дефицит на ваксини, първи трябва да се ваксинират тези, при които рискът е най-висок, заяви в предаването „Тази неделя“ д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална... Прочети Повече
Разширяване на достъпа до иновативни терапии за ХИВ у нас през 2021 г.
31 декември 2020

Разширяване на достъпа до иновативни терапии за ХИВ у нас през 2021 г.

Навлизат три нови еднотаблеткови режима – Biktarvy, Dovato и Delstrigo. След месец май 2021 г. у нас се очаква да навлязат три нови еднотаблеткови режима от препоръчителните и алтерн... Прочети Повече
Календар за 2021 със слънччевите деца на България
25 декември 2020

Календар за 2021 със слънччевите деца на България

За девета година от Сдружение "Синдром на Даун в България" направиха календар със снимки на слънчевите деца. Те са дело на фотографа Чавдар Ташев. Председателят на сдружението Тони Маринова разказа в "Тази сутрин", че... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.