Психиатрични услуги близо до дома и в общността предвижда здравната карта
30 януари 2023

Психиатрични услуги близо до дома и в общността предвижда здравната карта

В България дългосрочната психиатрична грижа все още е разделена между социалната и здравна системи и често е некоординирана и недостатъчно ефективна, тъй като системата на здравеопазването им предоставя единствено меди... Прочети Повече
Александър Миланов: "Хем скъпо, хем бавно: пациенти чакат от 4 до 8 месеца за достъп до иновативна терапия"
07 декември 2022

Александър Миланов: "Хем скъпо, хем бавно: пациенти чакат от 4 до 8 месеца за достъп до иновативна терапия"

От 4 до 8 месеца чакат хората с хронични заболявания у нас за достъп до скъпоструваща терапия. В България този проблем засяга около 200 000 души, които получават лекарствата си с протокол. Данните съобщи Алекса... Прочети Повече
НПО стартира информационна кампания за борба със стигмата към живеещите с ХИВ
01 декември 2022

НПО стартира информационна кампания за борба със стигмата към живеещите с ХИВ

Въпреки ефективните иновативни терапии, водещи до контрол на инфекцията до неоткриваеми в кръвта нива, стигмата и страхът от дискриминация са сред основните причини за малкия брой изследвали се хора у нас Прочети Повече
Регионални застъпнически карти бяха изработени в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“
23 ноември 2022

Регионални застъпнически карти бяха изработени в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“

Регионални застъпнически карти за областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Сливен, Смолян, Хасково и Шумен бяха изработени в периода август – октомври 2022 г. Застъпническите ка... Прочети Повече
Пациенти и лекари обсъдиха връзката между щитовидната жлеза и сърдечносъдовите заболявания
18 ноември 2022

Пациенти и лекари обсъдиха връзката между щитовидната жлеза и сърдечносъдовите заболявания

Стартира вторият етап на Националната информационна и скринингова кампания „Дойде ли ти до гуша? Не чакай, а действай!“ На 14 ноември 2022 г. се проведе че... Прочети Повече
Днес стартира Международната седмица за борба с предсърдното мъждене
14 ноември 2022

Днес стартира Международната седмица за борба с предсърдното мъждене

В периода 14 - 20 ноември 2022 г. се отбелязва Международната седмица за борба с предсърдното мъждене. Над 35 милиона – толкова са хората в света, които жив... Прочети Повече
Пациенти и лекари ще обсъждат връзката между щитовидната жлеза и сърдечносъдовите заболявания
11 ноември 2022

Пациенти и лекари ще обсъждат връзката между щитовидната жлеза и сърдечносъдовите заболявания

Стартира вторият етап на Националната информационна и скринингова кампания „Дойде ли ти до гуша? Не чакай, а действай!“ На 14 ноември 2022 г. (поне... Прочети Повече
НПО проведе второ обучение за координация на случаи на бежанци от Украйна  в здравната система  у нас
05 ноември 2022

НПО проведе второ обучение за координация на случаи на бежанци от Украйна  в здравната система  у нас

Двама правни съветници на Националната пациентска организация и един обучител по организационно развитие проведоха второто обучение, посветено на правата на бежанците от Украйна и достъпа им до здравеопазване. Обучение... Прочети Повече
Едва 5% от бюджета, отделян за остеопороза в България, се предвижда за профилактика на заболяването
21 октомври 2022

Едва 5% от бюджета, отделян за остеопороза в България, се предвижда за профилактика на заболяването

Ситуацията у нас: Малко изследвани и малко лекуващи се за остеопороза Вчера, 20 октомври 2022 г., Национална пациентска организация отбеляза Свето... Прочети Повече
Пациентски застъпници преминаха през обучение за достъпа до здравни грижи на украинските бежанци
21 октомври 2022

Пациентски застъпници преминаха през обучение за достъпа до здравни грижи на украинските бежанци

Двама правни съветници на Националната пациентска организация и един обучител по организационно развитие проведоха първото обучение, посветено на правата на бежанците от Украйна и достъпа им до здравеопазване. Обучение... Прочети Повече
д-р Иван Вецев бе удостоен с почетна грамота "Лекар, на когото българите вярват"
26 септември 2022

д-р Иван Вецев бе удостоен с почетна грамота "Лекар, на когото българите вярват"

Днес на официалната церемония на 12-ото издание на лигата "Лекарите, на които вярваме" д-р Иван Вецев, председател на Национална пациентс... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.