Пациент-центричност (patient centricity) - пациентът в центъра на здравната грижа и система
29 септември 2021

Пациент-центричност (patient centricity) - пациентът в центъра на здравната грижа и система

Българска асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД) стартира информационна кампания на тема „Що е то: Персонализирана медицина? – Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“. В рамките на ка... Прочети Повече
Покана за годишно общо събрание на НПО (30.09.2021)
31 август 2021

Покана за годишно общо събрание на НПО (30.09.2021)

На 24 август 2021 г. на заседание на Управителния съвет на Сдружението бе взето решение да бъде проведено редовното годишно общо събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” (НПО), което ще бъде проведено... Прочети Повече
Национална пациентска организация стана член на EURORDIS
11 август 2021

Национална пациентска организация стана член на EURORDIS

Национална пациентска организация бе приета за асоцииран член на Европейската организация за редки болести EURORDIS. EURORDIS е пациентски алианс, представляващ 970 редки заболявания... Прочети Повече
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
20 юли 2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Медицинската специалност „Спешна медицина“ е основана на приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциа... Прочети Повече
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.
15 юли 2021

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксит... Прочети Повече
10 000 българи се консултираха на горещия COVID телефон на Националната пациентска организация в последните 14 месеца
09 юли 2021

10 000 българи се консултираха на горещия COVID телефон на Националната пациентска организация в последните 14 месеца

10 588 българи потърсиха безплатна медицинска помощ и консултации на горещата телефонна линия на Националната пациентска организация, създадена в рамките на COVID Алианс – инициатива на Националната пациентска организа... Прочети Повече
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
09 юли 2021

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

С проекта се предлага извършване на допълнения в Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведе... Прочети Повече
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по ЗЛПХМ
09 юли 2021

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по ЗЛПХМ

С проекта се предлага извършването на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На първо мяст... Прочети Повече
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
09 юли 2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

МЗ предлага с публичен ресурс да бъде осигурено провеждането на допълнителни здравни дейности при деца на възраст до 14 дни след изписване от родилното отделение в дома на детето, както и осъществяване на дентално лече... Прочети Повече
Граждански дебат обсъди състоянието на здравната система между пандемията и реформите
07 юли 2021

Граждански дебат обсъди състоянието на здравната система между пандемията и реформите

Ковид-пандемията осветли проблемите в българското здравеопазване и влоши достъпа до здравни грижи, особено на хронично болните пациенти. Прочети Повече
СЗО: Ще има нова COVID вълна в Европа, ако не бъдем дисциплинирани
06 юли 2021

СЗО: Ще има нова COVID вълна в Европа, ако не бъдем дисциплинирани

Десетседмичният спад на новите случаи на коронавируса в Европа вече е приключил и нова вълна на пандемията е неизбежна, ако гражданите и законодателите не останат дисциплинирани. За това предупреди на брифинг в Копенха... Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.