Хирурзи и реанимации отказват да лекуват пациенти с ХИВ, въпреки че инфекцията вече е контролирано хронично заболяване

Пациентите с ХИВ ще могат да получават своята антиретровирусна терапия за три месеца от май 2019 година, обявиха представители на Министерството на здравеопазването по време на дискусия за предизвикателствата в лечението и контрола на ХИВ, Вижте още

Медицинските сестри всеки ден на протест с палатки

Медицинските сестри не повярваха на обещанията на здравния министър Кирил Ананиев, че властта прави всичко възможно да изпълни справедливите им искания им за по-високи възнаграждения и от утре излизат на безсрочен протест. Бунтът в бяло Вижте още

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Причината за изготвяне на Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) Вижте още

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Промяната в действащата Наредба за медицинската експертиза е обусловена от резултатите от оценката на въздействие, изготвена във връзка с § 14. от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. Вижте още

НПО подкрепя протеста на медицинските сестри и специалистите по здравни грижи

Национална пациентска организация изпрати свое становище до медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, участници в протеста на 01 март 2019 г., в което се посочва: Обръщаме се към Вас от името на Национална пациентска Вижте още

НПО изрази притесненията си за готовността на НЗОК да поеме дейността на фондовете за лечение в чужбина

В отворено писмо до компетентните институции от 14.03.2019 г. Национална пациентска организация изрази притесненията си за нивото на готовност на НЗОК да поеме в обявения срок дейността на Фонд за лечение в чужбина и Фонд Вижте още

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

С цел трайно решение на възникващите ежегодно проблеми с осигуряването на радиофармацевтици, е предложената промяна в Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за Вижте още

Медсестрите – малко, уморени, потиснати и зле платени

Заплатите на професионалистите по здравни грижи могат да бъдат увеличавани постепенно, в рамките на няколко години, сега РЗИ-тата проверяват къде колко получават, заяви Кирил Ананиев Най-големият проблем в здравеопазването е намаляването на броя на медсестрите, Вижте още

Проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Причини за изготвяне на проекта на наредба: С чл. 82, ал. 1а (нова) и ал. 3 (изменена) от Закона за здравето, приети с преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса Вижте още

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е изготвен в изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, според който до 31 март Вижте още